VVS och konstruktion


För VVS och konstruktion krävs det kunskaper och samordning för att bygget ska följa de krav som finns och för att det ska bli hållbart. Vi har erfarna konsulter inom dessa branscher som arbetar tillsammans med arkitekten för att se till så att samtliga lösningar integreras i designen från början. Om det finns önskemål från dig delger vi alla VVS- och ventilationsritningar, energiberäkningar, konstruktionslösningar och statiska beräkningar parallellt med när du får bygglovsritningarna.