Vi utför både små och stora uppdrag

Ark-kon består av erfarna konsulter inom arkitektur, konstruktion och VVS. Tack vare erfarenhet från flera större konsultföretag kan vi erbjuda våra tjänster i allt från projektering inom arkitektur, VVS, och konstruktion, kontrollansvar och utredningar till skisser, visualisering, fastighetsutveckling och stadsplanering.

Vi erbjuder SITAC/certifierade kontrollansvariga med behörighetsnummer SC0477-11 där vi ser till att ditt projekt följer de lagkrav som finns. Hos oss får du hjälp med att få alla tillstånd, dokumentationer och ritningar som behövs för ny- och tillbyggnationer, samt ombyggnationer.

Vårt effektiva projektledningssystem innebär att vi tar in offerter från alla konsulter och entreprenörer som behövs för ditt projekt. Vi leder sedan ditt projekt i samråd med dig – från skisstadiet till färdigt projekt. 

Hos oss får du alltid gratis offert, professionell konsultation och vi besöker dig på plats. Tack vare vår erfarenhet och effektiva arbetsprocess kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet utan onödiga omkostnader.