Kontrollansvar


För alla byggnationer, vare sig det handlar om ombyggnation, tillbyggnation eller nybyggnation, krävs det att det finns en utsedd certifierad kontrollansvarig. Det är enligt Plan- och bygglagen, PBL. Vi är certifierade kontrollansvariga och tillhandahåller denna tjänst. När du anlitar oss hjälper vi dig att följa de lagkrav som finns för hållbarhet, säkerhet, tillgänglighet, energi och hygien. Det innebär att vi är ett stöd för byggherren och dig som beställare där vi utformar projektet samt anpassar en kontrollplan. Vi finns med på byggsamråd, följer upp hur bygget utvecklar sig och ser till att både lagstadgade krav och kontroller fullföljs.