Projektering och bygglov


Oss kan du anlita för projektering och utredningar vad gäller nybyggnationer eller ombyggnationer, oavsett storlek. Vi har erfarna konsulter av projektering, både inom total- och generalentreprenad, som besitter expertis inom en rad olika områden.

Inom projektering har vi bland annat utfört uppdrag för Skanska, NCC, Veidekke och PEAB. Exempel på projekt våra arkitekter och projektörer har varit delaktiga i är ombyggnation av kvarteret Björnen och nybyggnationen av Baltzar City, båda i centrala Malmö. Andra projekt Ark-kon varit involverade i är nybyggnationer som passivhus, lågenergihus, TNT:s och Menzies logistik- och kontorsbyggnader vid Sturups flygplats samt om- och tillbyggnationer av äldre och kulturskyddade hus.