Fastighetsutveckling


När det gäller fastighetsutveckling besöker vi alltid dig som beställare. Vi genomför planering, behovsanalyser och ger dig rådgivning. Vårt tillvägagångssätt är att vi gör snabba 3D-skisser samt genomför analyser av ytor, volymer och skuggor för att få fram den bästa och den mest hållbara lösningen för dig som kund. Allt sker i samråd med dig.

Vi har bland annat varit involverade i att genomföra en utredning för att utveckla Ringberga 7 i Malmö. Det består av sex LSS-lägenheter samt tio radhus. Dessutom har vi varit delaktiga i att bygga om flera gårdar till att bli andligt centrum, men även pensionat med tillhörande butik, konstnärsverkstad och övernattningslägenheter.