Företaget bestar av flera konsulter inom arkitektur, konstruktion och VVS.
SITAC/certifierad kontrollansvarig (behörighetsnummer SC0477-11) samt komplett projekt till bästa möjliga pris och kvalitet. Vi ordnar alla tillstand, dokumentation och ritningar som behövs far din ny- eller ombyggnad.

Genom vårt projektledningssystem tar vi in offerter från alla konsulter och entreprenörer som behövs i just Ert projekt och i samråd med Er leder ert projekt från första skissen till inflyttningen.
I förvaltningsskedet ser vi att Er fastighet förvaltas på bästa möjliga sätt, både ur teknisk och ekonomisk synpunkt.Alltid gratis offert, konsultation och besök pa plats, vi utför även mycket bradskande ärende.

 

OM OSS

Vi är nagra erfarna konsulter som nu har startat eget (efter flerarig tjänst i stora konsulttföretag). Företaget utför allt fran projektering (arkitektur, VVS, konstruktion), skisser, visualisering, fastighetsutveckling, stadsplanering, utredningar till kontrollansvar.

Vi kan erbjuda mycket konkurrensmässiga priser och hög kvalitet tack vare erfarenheten och effektivt arbetsprocess utan onödiga omkostnader. Om sa önskas arbetar alla discipliner samtidigt och alla moment samordnas redan under tidiga faser av projektet.

Alla konsulter besitter stor erfarenhet av projektering inom total och generalentreprenad för Skanska (Baltzar City, kv. Flagskepparen), NCC (lagenergi Sydhus), Veidekke (Pärlhusen Malmö), PEAB (Max Lab IV) mm.